Göteborgs Universitet

”Att förnya det överlämnade och lämna det förnyade vidare” är mottot hos Göteborgs Universitet och med det menar de att de vil använda äldre erfarenheter till att bygga vidare på något nytt och hela tiden sträva efter att bli bättre. Det har de gjort sedan 1954 då Universitetet uppfördes. Nu består universitetet av 8 fakulteter och en fakultet är en organisatorisk enhet inom ett lärosäte. Det kan vara den medicinska fakulteten till exempel och då innefattar det allt inom den medicinska utbildningen på ett universitet. 2020 var Göteborgs universitet Sveriges andra största universitet med 34 770 inskrivna studenter och bara Stockholms universitet var större. Göteborgs universitet har runt 6500 anställda vilket gör det till en stor arbetsgivare i staden. Förutom att vara ett av de större i Sverige så är Göteborgs Universitet utan tvivel ett av de mest ansedda universiteten i Sverige och faktiskt med ett gott rykte även ute i världen. Tidskriften Times Higher Educations Rankar varje år de bästa universiteten runt om i världen och då kom Göteborgs universitet på 198:e plats.

De olika avdelningarna på Göteborgs universitet

De olika fakulteterna på Göteborgs universitet är Sahlgrenska Akademien, Samhällsvetenskapliga fakulteten, naturvetenskapliga akademien, Handelshögskolan, humanistiska fakulteten, utbildningsvetenskapliga fakulteten, IT-fakulteten och konstnärliga fakulteten.

Med alla dessa fakulteter så är det möjligt att studera det mesta på Göteborgs universitet och för många av studierna är det höga intagningspoäng då det som sagt är ett högt ansett universitet. Något av det som kanske har högst anseende och som folk har hört om mest från Göteborgs universitet är den tekniska högskolan Chalmers. Det är lite av universitetets flaggskepp och något som har haft väldigt gott rykte i många år.

Chalmers är över 100 år äldre än Göteborgs universitet i sig självt. Chalmers startade år 1829 och har haft en ställning som universitet sedan 1937. Chalmers består av 13 olika institutioner med bland annat fysik och bioteknik och där går det att läsa program som elektroteknik, teknisk fysik och bioteknik.

Livet utanför universitetet

Som alla studenter, eller de som har varit studenter, vet är livet utanför universitet minst lika viktigt som det i studiesalen. Göteborgs universitets studenter är uppdelade i olika studentkårer och dessa kårer har ofta fester och andra tillställningar för att det ska vara roligt att gå på universitetet. Det finns 4 kårer på Göteborgs universitet och de allra flesta studenter är med i någon kår och nyttjar dessa till att skapa så bra minnen från studenttiden som möjligt, både på och utanför universitetet.